Gintautas Danišauskas

Advokatas doc. dr. Gintautas Danišauskas

Bendra informacija

 1. Mokslo baigimo įstaiga – Vilniaus universiteto teisės fakultetas;
 2. Doktorantūros studijos – Teisės universitetas;
 3. Dvidešimt metų mokslinio darbo patirtis universitete;
 4. Dvidešimt metų teisinio – praktinio darbo patirtis teikiant teisines paslaugas Lietuvos žmonėms VšĮ „Teisinės pagalbos centras“;
 5. Nuo 2013 metų advokato statusas;
 6. Nuo 2018 metų kovo 12 d. darbas advokato kontoroje teikiant teisines paslaugas Lietuvos žmonėms;
 7. Profesionalus moksliškai ir teisiškai pagrįstų apeliacinių bei kasacinių skundų surašymas.

 Kalbos

Lietuvių – gimtoji, Puikiai – rusų, silpnai –vokiečių, A1 ir A2 anglų kalbos sertifikatai bei B2 lygio anglų kalbos kursų lankymo pažymėjimas.

 Moksliniai teisės darbai

 1. Danišauskas G. Teisinės paslaugos iliuzija normistinėje (etatistinėje)teisėje // Jurisprudencija: mokslo darbai.- Vilnius: Lietuvos teisės universitetas. 2000.T. 16(8).P.16-21.
 2. Danišauskas G. Prigimtinių žmogaus teisių įtvirtinimas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje – pažangi bendrosios kultūros dalis // Jurisprudencija: mokslo darbai.- Vilnius: Lietuvos teisės universitetas. 2002.T.32(24).P.65-72.
 3. Danišauskas G. Teisinės valstybės sampratos ypatumai // Jurisprudencija: mokslo darbai.- Vilnius: Lietuvos teisės universitetas. 2004.T. 47(39).P.5-13.
 4. Danišauskas G. The Concept of ‘The Rule of Law State’ and Indeterminacy of its Conception. First year in the European union: current legal issues. Proceedings of the international conference 29-30 April 2005. Riga, 2005 ISBN 9984.
 5. Доц. док. Гинтаутас Данишаускас КОНЦЕПЦИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА И ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. CT. 131-142. Social Sciences Bulletin, Daugavpils Universitate 2005 1(2) ISSN 1691-1881.
 6. Danišauskas G. The relationship of police service with protection of human property and other rights. 7 th International Scientific Conference. Property, encumbrances on property: problems, solutions and opportunities. Riga 2 June 2006.
 7. Danišauskas G. The relationship of police and private security forces in protection of property and other human rights. International scientific conference “Police education Latvia and Europe”. Riga 2006.
 8. Danišauskas G. The Lithuanian system of law enforcement institutions. Administrativa un kriminala justicija. Latvijas, Riga 2009 Nr.2(47). P.100-110. IBAN konts LV08TREL2140020140000.
 9. Danišauskas G. Teisėsaugos funkcijas vykdančių institucijų rūšys bei teismo vieta šioje sistemoje // Socialinių mokslų studijos: mokslo darbai.-Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. 2009.T.3(3).P.289-303.
 10. Justickis V., Danišauskas G. Problem of the incompatibility between the law and psychology and the use of psychological knowledge in the law. VU. Teisė 2012 85 tomas.
 11. Гинтаутас Данишаускас Видениеуправленческих отношений вусловиях правового государства // INTERNATIONAL SCIENTIFIC LEGAL CONGRESS «2014. LEGAL SCIENTIFIC COMMUNITY»; Budapest 30 October 2014; ISBN 978-5-4379-0330-8.
 12. Danisauskas G. The role of public policy in taxation: the case study of court ruling on the taxation of illegally produced product. NATIONAL ACADEMY OF MANAGEMENT in Ukraine. АCTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS SCIENTIFICECONOMICJOURNA L. 2015 №6 (168). P. 130 – 138. SciVerse Scopus.
 13. DANIŠAUSKAS G. TOWARDS SAFETY OF SOCIETY: RETHINKING PRINCIPLES OF POLICE FINANCING. JOURNAL OF SECURITY AND SUSTAINABILITY ISSUES; 2017, Vol. 7(2), P. 203 – 210. SCOPUS sistema.
 14. Danišauskas G.  Vadovėlis Teisėsaugos institucijos // Justitia; Vinius 2013 m. ISBN 978-9955-616-83-2 (apimtis apie 30 autorinių lankų).

 Kada Jums prireiks advokato paslaugų

Advokato paslaugų Jums gali prireikti net ir tada, kai tampate prievartinės veikos prieš Jus auka ir atrodo, kad net nėra ko aiškintis ir prievartinį veiksmą prieš Jus atlikęs asmuo ir taip bus nubaustas. Deja, socialiniuose santykiuose ne visada taip yra. Praktikoje pasitaiko atvejų, kai patys nukentėję nuo prievartinės veiklos asmenys, neturėdami advokato, buvo traukiami net baudžiamojon atsakomybėn. Tik vėliau, aktyviai įsitraukus į jų apeliacinę bylą gynėjui, nors ir pavėluotai, nuteistojo padėtį pavykdavo pagerinti, pvz. 2018m. baudžiamojoje byloje Nr.1-1181-806/2018. Ne išimtis ir turto konfiskavimo bylos, kai nuteisus asmenį ir teismui konfiskavus turtą, vėliau į bylą įsijungus advokatui, pavykdavo labai ženkliai sumažinti konfiskuotiną turtą ar jo vertę, pvz. 2018m. baudžiamojoje byloje Nr. 1-866-927/2018 m. Visa tai rodo, kad laiku pasitelkus advokato pagalbą, gali būti ženkliai labiau apgintos žmonių teisės ir teisėti interesai. Advokato dalyvavimas byloje užtikrina, kad į bylą būtų prijungiami būtent Jums palankūs įrodymai, kad tyrimo procesas nebūtų vilkinamas, kad skiriama kardomoji priemonė būtų Jums palankiausia. Advokatui laiku įsitraukus į bylą, vykstant teisminiam bylų procesui, gynėjas užtikrina visas įstatymuose reglamentuotas gynybos priemones ir būdus nustatant aplinkybes, teisinančias ginamąjį ar lengvinančias jo atsakomybę. Proceso metu prie bylos gali būti prijungiami atitinkami įrodymai, pvz., liudytojų apklausos parodymai, atmesti neteisėtai surinkti įrodymai ir panašiai. Vykstant bylos procesui, advokatas tinkamai gali išdėstyti Jums palankius teisinius motyvus bei argumentus, turinčius įtakos Jūsų nekaltumui pagrįsti arba sušvelninti bausmę už įvykdytą neteisėtą veiką.  Advokato paslaugų Jums gali prireikti ir turto dalybų, skyrybų, smurto artimoje aplinkoje bylų nagrinėjimo metu. Taip pat kitais netikėtais ar Jūsų jau suplanuotais socialinių santykių atvejais.

 Veiklos sritys:

 1. Baudžiamoji teisė;
 2. Administracinė teisė;
 3. Administracinių nusižengimų teisė;
 4. Šeimos teisė;
 5. Įmonių bankroto teisė;
 6. Kitų sričių teisinės paslaugos.